A mai írásomban valami egészen mást hozok, mint eddig bármikor. Ha a spiritualitás és mágia felfedezésének útján vagy, bárhol is tarts az utadon, felismerhetted, hogy csodálatos, lélegzetelállító és sokszor képtelen, vagy éppen a mágia sötét oldalának kellemetlen eseményei történhetnek meg veled és körülötted.

Minél inkább nyitsz a szíved felé és engeded el a félelmeid és EGO-d annál több csodálatos, “véletlenszerű” esemény történik meg az életedben. Azonban, minél inkább nyitod a szíved, nem lehetsz kevésbé fogékony a sötétségre, mint a fényre.

Felismered, hogy az érzelmek, főleg a szeretet csodákra képes. Ahogy a félelmek pedig tudnak egészen kellemetlen pillanatokat okozni.

De mi is a mágia?

A mágia valójában mindenhol ott van és folyamatosan történik. A mágia fizika. A mágia energia amely áramlik.

Nikola Tesla egyik híres idézete a következőképp hangzik: “Ha szeretnéd megismerni az Univerzum titkait, akkor gondolkozz energiában, frekvenciában és vibrációban”

Mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy minden, MINDEN energia körülöttünk, amely meghatározott frekvenciában és vibrációban mozog. Te is, Én is, a növények állatok is. A tárgyak és bizony a gondolatok és érzések is.

És ezzel megérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy miről is szól a “vonzás törvénye”? Vajon csak az teremt, aki tudatosan teremt? Nem.
Mindannyian, minden pillanatban teremtünk. Nem azt vonzzuk be az életünkbe, amit szeretnénk. Azt vonzzuk be az életünkbe akik vagyunk.

Ennek megfelelően, minden ember, minden esemény, minden hatás, ami történik velünk, kategorizáljuk azt be “jó” vagy “rossz”-nak, mi teremtjük meg, annak megfelelően, hogy az adott pillanatban milyen a vibrációnk és frekvenciánk. Többek között ezért minden ember tükör, akivel találkozunk. Azt reflektálja vissza, amik és akik vagyunk. Jót is, rosszat is. Azért érkeznek meg bizonyos emberek és események az életünkbe, mert egy “energetikai match” vagyunk velük.

Hogyan is néz ki a teremtés?

Ha szeretnénk megérteni a teremtés folyamatait, akkor érdemes az emberi testet mint egészet vizsgálni.
A szívben összpontosul energetikailag a fent és a lent. A lefelé néző háromszög a Feminin jelképe, míg a felfelé néző háromszög jelképe a maszkulin. A Szív Svájc. Semlegesítő és egyesítő.

Az orvostudomány már jó ideje foglalkozik a szív energiaterével és felismerte, hogy a szív elektro-mágnesességet bocsát ki magából és ezen az energián keresztül, un. “Kardioelektromágneses kommunikáció” révén interferál mindennel maga körül. Ebben a bejegyzésben nincs sem érkezésem, sem mélyebb ismeretem orvostudományi megközelítésből a szív működéséhez, azonban alább csatolom a forrásokat, ahol utána tudsz olvasni ezeknek az információknak. itt, itt, itt és itt

Vizsgáljuk meg okkultista szempontból az emberi testet.

Az okkult tudományok első tanítása az, hogy ami Fent van, az ugyanaz mint ami lent is van.
Mit is jelent ez egészen pontosan?

Azt, hogy a duális világunkban két szféra van. Van az Antimatéria és a Matéria. Az Antimatéria az, ahonnan mindannyian származunk és ahova hazamegyünk, ha ezt az utazást és játékot ebben az életben, ezzel a testtel és set-uppal befejeztük. A matéria az a szféra, ahol a lélek inkarnálódik, amikor testet szeretne ölteni, tanulás, növekedés, fejlődés céljából.

Az Antimatéria a forrás. Ahol minden kezdődött, történik és fog befejeződni.

A Matéria az Antimatéria manifesztálódása. Minden ami történik a Matériában, az Antimatériából származik. Minden törvény, minden működési elv az Antimatériának van alárendelve, így ha például gyökeres változást szeretnénk elérni az életünkben, ezeknek a törvényeknek az ismeretének az elsajátítása elengedhetetlen. Nem számít, hogy okkult-hermetikus tudományok, védikus tudományok, tantrikus tudományok, buddhista, nyugati-filozófia, nyugati tudományok, szimbolikus, racionális vagy irracionális szempontból közelíted meg.

Röviden: Nem számít, milyen úton indulsz el, mert minden út ugyanoda vezet, a végső igazsághoz. Végtelen út van, mert végtelen energia van. Ennek a végtelen és folyamatosan táguló energiának köszönhető, hogy hiába vagyunk Egyek (tehát mind ugyanonnan jövünk, ugyanúgy működünk – a természeti-spirituális törvények alapján; mindannyiunknak ugyanazok az alap szükségletei és vágyai – szeretet, biztonság, növekedés, cél) mégis, nagyon is diverzek vagyunk. Mindannyiunknak van egy egyéni útja, élet és lélek története, egyéni feladatai, vágyai, céljai.
Emiatt a diverzitás miatt pedig látszólag különbözünk. Ezért például, a számomra tökéletesen bevált út az igazság keresésében, korántsem sem biztos, hogy valaki másnak teljes egészében tökéletes és hatékony lenne.
Akivel dolgunk van, azzal az utunk keresztezi egymást, ahol tanulhatunk, fejlődhetünk és lámpásként – vagy éppen sötétségként- értékes információt szolgálhatunk egymás részére, ezeken a metszéspontokon. De az út a nap végén mégis egyéni és önálló.

Hogyan jött létre az Anyag?

A Biblia a teremtéstörténet szempontjából elmondja, hogy kezdetben nem volt semmi. Sötétség volt. Ez a Feminin aspektus. “A nagy méh” (Great Womb), amiben nincsen semmi. Csak sötétség és végtelen potenciál. Végül egy nap…
S aztán, Lőn világosság! – Első elemként megjelent a Tűz elve. (itt nem konkrét tűzre kell gondolni, de a fizikai, anyagi matériában része az Univerzális Tűz elvének)
A tűz tulajdonságait tekintve, van egy aktív és passzív aspektusa. Aktív formájában építő, növekvő, teremtő, nemző, passzív formájában pusztító, romboló, szétszedő. Hatását tekintve táguló, kiterjesztő. Energiáját tekintve elektromos polaritása van. A Tűz elvéhez tartozik a Fény és az Elektromosság. Fő tulajdonsága, hogy egyik elem a másikból transzmutálható.

A tűz kiegyenlítésére létrejött aztán a Víz elve. A víz a sötétséget képviseli. Hatását tekintve, összehúzó és hideg. Ennek is van egy aktív és passzív aspektusa. Aktív formájában életet adó, tápláló, építő a tulajdonsága, míg passzív formájában bomlasztó és erjesztő, szétszedő folyamatokat képvisel. Energiáját tekintve mágneses polaritása van.

Ez a két energia a Primeordial energia. Minden megteremtett élet alapja. E két elem ellentétes pólusú és poláris a kölcsönhatása. A Tűz és a Víz elve valamennyi területen hat és egymás nélkül nem létezhetnének. A Tűz elve nem létezhetne, ha nem hordozná ellenpólusát, amely a Víz elve. Másik fontos tulajdonsága, hogy egyik elem transzmutálható-átalakítható a másikba. Tehát az elektromos fluidumból lehet mágneses fluidumot alakítani és fordítva. Ahogy arra a közönséges elemek (mágnes-elektromosság) tekintetében rájöttek a 17-18. században a fizikusok. Néhány évszázaddal a Hermetikus tudományok Magoszai után.

A két energia kiegyenlítésére és semlegesítésére, mint egy közvetítő elemként, hídként, létrejött a Levegő elve. A feladata az, hogy a tűz és víz közti aktív és passzív energiákat semlegesítse. Feladata az egyensúly megteremtése a két elem között. Ennek hatásaként, minden teremtett élet mozgássá változott.
A tűztől a meleget, míg a víztől a nedvesség tulajdonságát vette át.

Ahogy említettem, most ne közönséges tűz, víz, levegő szempontjából vizsgáld az energiákat, hanem mint az elemek Univerzális tulajdonságaiként.

A Föld elve a negyedik elem. Az előző 3 elem kölcsönhatásából jött létre mint utolsó elem. Különleges tulajdonsága a merevedés, aminek köszönhetően mindhárom elemet magában hordozza. Ennek köszönhető az, hogy a 3 fent említett elemnek formát tud kölcsönözni, azonban ennek következtében egyben be is korlátozza hatásukat. Így jött létre  a tér, kiterjedés, tömeg és idő fogalma.

A három elem a földdel együtt négypólusúvá vált. A föld elem polaritásában elektromágneses fluidumot találunk. Mivel minden elem a negyedikben, tehát a föld elemben manifesztálódik és fejti ki hatását, minden teremtett élet megmagyarázhatóvá vált.
Ebben az elemben valósul meg tehát a Legyen!

Végezetül pedig az ötödik elem, amelyből minden elem született, az Akasha, vagy másnéven Éter elv. Az Éter elv a leghatalmasabb, legnagyobb, legerősteljesebb, a leírhatatlan és elképzelhetetlen. Az őslét. Minden dolog és minden teremtett ős oka, egyszóval: az ősi szféra. Az Akasha ezért tér és idő nélküli, a nem megalkotott, a felfoghatatlan, a megmagyarázhatatlan. A fizika úgy hívja: Antimatéria. A vallások úgy hívják: Isten. A végtelen potenciál. A zero standpoint. A semmi és a minden.
Ez az ősi erő, ami mindent megteremtett, és ami mindent egyensúlyban tart.
Ez minden gondolat és eszme eredete és tisztasága. Ez a szféra a minden a mindenben.

A Test okkult anatómiája a négypólusú elemek analógiájával összhangban

Ha minden ami fent van, megtalálható lent is, minden megteremtett életben és dologban, akkor a fenti elvek alapján ezek az elemek megtalálhatóak az emberi testben is amelyek különböző funkciókat látnak el a Test fejlődése érdekében. Ezek a folyamatok az: Építés, megtartás, lebontás-égetés.

Hogyan is néz ki?

A Tűz elve a fejhez és az agyhoz tartozik. Az agy elektromosság útján közvetíti az információt és parancsokat a test számára. Fontos szerepe van a gondolatok és mentális folyamatokban. Aktív formájában építő kiterjesztő hatása van, passzív formájában az ellenkező.

A Víz elve a hasűrhöz, belső szervekhez tartozik. Aktív formájában a víz a test összes nedvének felépítésében tevékenykedik, míg passzív formájában a lebontásért és elszállításért felel. Fontos szerepe van az érzelmek, szenzualitás, érzékiség és intimitásban.

A Levegő elvéhez tartozik a tüdő és szív. Feladata, hogy szabályozza és egyensúlyban tartsa a Fej elektromos fluidumát és Hasűr mágneses fluidumát. Ő ezért semleges, közvetítő elem.

A Föld elve pedig, amely a fent említett három elemet a merevedés folytán anyaggá tömöríti: Az emberi test, váz. Azonban tulajdonságának köszönhetően limitálja, bezárja azt. Kötve van a térhez és időhöz. A Test növekedése és öregedése ezért a Föld elvének van alárendelve. Aktív formájában építő, éltető, erősítő, míg passzív formájában ennek az ellenkezője.

Az ötödik, azaz az Éter elv pedig anyagot öltött formában a vérben és magokban található, míg ellenkező formájában az életanyagban, vitalitásban található meg, amelynek áramló központja a gerincvelő mentén megtalálható “energetikai gerincvelő”, a Jógik által ismert Szusumná.

A Szusumná az emberi test energetikai anatómiájának gerincveleje. Összeköti és harmóniában, egyensúlyban működteti test csakráit. A gyökér csakrából az Ida és Pingala segítségével kapcsolódik a lábakon keresztül az Anyaföldhöz, míg a Koronacsakrán keresztül kapcsolódnak együttesen a Forráshoz

Ahogy említettem, a Tűz és a Víz elve Elektromos és Magneses Fluidumot hoz létre melynek mind van egy-egy aktív és passzív eleme, amelyek kölcsönhatásban állnak egymással. Ezeknek a kölcsönhatása egyfajta négypólusú kölcsönhatást hoznak létre. Ennek “köszönhető”, hogy az emberi test elektromágneses energiával működik és bocsát ki magából. Ennek a központja található meg a szívben. A szív, mint semlegesítő központ létrehoz egy erőteret, amely nem csak védelmezi, hanem ezen keresztül kapcsolatban áll minden teremtett és meg nem teremtettel.

A valóságunk teremtése

Ahogy fentebb említettem már, mindannyian, minden pillanatban teremtünk. Azért mert energiák vagyunk. A valóságunk pedig az alapján formálódik, hogy:

1. Milyen frekvencián és vibráción rezeg az energetikai tesünk (szív)
2. Mik vagyunk (tehát NEM mire vágyunk) (Persona, Ego, Elme)
3. Valamint mire vágyunk. (Érzések, érzékek, vágyak)

Amint látható, a teremtés egy végtelenül egyszerű és egyszerre bonyolult feladat. Egyszerű, mert anélkül is működik, hogy tudatosan hatnánk rá, de egyben bonyolult is, ha szeretnénk tudatosan kihasználni az erejét és a Teremtővel Társ-teremtőkké válni (Creator-Creatrix) mintsem Teremtetteké (Created-Creation).

A Forrás

Ahogy említettem, minden megteremtett élet alapja a Tűz és a Víz elve. Az Isten két aspektusa, amely a materializálódás folyamataiban kettéválasztódott és duálissá vált, egymással folytonos köcsönhatásban. Az Isten két aspektusa az: Istennő és az Isten, tehát a Teremtő Feminin ÉS Maszkulin Aspektusa. Ezt a két energiát kell megismernünk és összhangba hoznunk saját magunkban ahhoz, hogy az életünkben a belső és külső valóságunkat kiegyensúlyozottnak mondhassuk.

A maszkulin megfigyeli az univerzumot (Istent), a feminin maga az univerzum. Mindannyian magunkban hordozzuk ezt az univerzális Yin és Yang energiát, biológiától és gendertől függetlenül. Internálisan, a maszkulin az Isten mint tanú, és a feminin az Isten, Ő maga. Az egyik a másik nélkül nem teljes. A feminin a maszkulin nélkül Isten alkotóelemeként létezik, de nincs benne tudatosság, hogy hol van és ki Ő. A maszkulin a feminin nélkül üres térbe néz, szépség nélkül próbál valamit felfedezni. Van iránya, de nincs célja.

Ez a Feminin Aspektus, az Elménkben a Tudatalattink, míg a Maszkulin Aspektus a Tudatos Énünk. A Tudatalattinkban rejlik minden potenciálunk és limitációnk. Itt helyezkedik el a mágiánk és teremtésünk magja. Itt találhatóak a traumáink, a hiedelmeink (kik vagyunk, mik vagyunk, milyen és hogyan működik a világ). A Tudatos Énünk pedig a Tudatalatti megfigyelője és annak működése alapján lép vagy nem lép mozgásba.
Ennek még fontos szerepe lesz alább.

Az emberi agy

A végtelen forrásban végtelen potenciál van. Ahogy azt az Akasha Elv-nél olvashattuk, ez minden a mindenben. Minden eredet ős oka. Az emberi agy közvetlen kapcsolatban áll ezzel a végtelen forrással a Korona és Ajna csakrán keresztül, amelynek lokációja a Kutacsnál illetve a Toboz-mirigynél található meg.
A kutacs a Neo Cortexnél (Nagy Agy) található meg, míg a Tobozmirigy székhelye a Limbikus Rendszerben (Érzelmi Agy).

A fenti képen az Agy 3 fő része látható. A Neo Cortex a Racionális, Gondolkodó agy (Maszkulin), A Limbikus Agy az érzelmi és erző agy (Feminin), a Reptilián agy pedig az ösztönös, hüllő agyunk.

Ezen a képen pedig a Limbikus rendszer és részei láthatóak ami a hippokampusz (hippocampus) és az amigdala (corpus amygdaloideum) nevű kis sejtcsoportok, amelyek az emlékezésben játszanak jelentős szerepet.

Ez a rendszer az agytörzs és a hipotalamusz szabályozása alatt álló ösztönös viselkedések felett gyakorol további ellenőrzést. Fejlettebb emlősöknél gátolhat bizonyos ösztönös viselkedésmintákat, ezzel lehetővé téve a környezet változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodást. Az egész rendszernek alapvető szerepe van az érzelmek, a viselkedés, és az ösztön kontrolljában; valamint szintén fontos a memóriához. (forrás:wiki)

A Hüllő agyunk felel röviden az alapvető életfunkciókért, amelyek anélkül is működnek, hogy bármiféle hatást gyakorolnánk rá tudatosan. Tehát a tudatosságunk nélkül is működik. Ilyen a szívverásünk, légzésünk, hőszabályozásunk és egyensúly.

Tudom, kezdünk kicsit biológia órába menni, de tarts velem. A legfontosabb szerepe a teremtésben a testünkben az agynak van. A vezérlőközpont.

A Teremtődés folyamatai:

Azért hívom ebben a blokkban teremtődésnek, mert ebben a folyamatban csak magának az állandóan mozgó energiának a manifesztálásának a folyamatait szeretném bemutatni, anélkül, hogy bármilyen tudatosságot belehoznánk.

Szóval hogyan is teremtődnek például egy ember életében az életének eseményei?

A hiedelmek és alapértékek, ahogy említettem, a tudatalattiban található. Ha megvizsgáljuk az agy területeit és az energia és feladatuk felosztási szerepeit, akkor könnyen rájöhetsz, hogy a tudatalatti az un. Hüllő agy és az Érzelmi agyhoz (legnagyobb rész) tartozik.

Egy ember életének és napjának 95%!!!-át a tudatalattija határozza meg és formálja, míg a maradék 5% csupán a tudatos. Ezért mondtam, hogy nem azt vonzzuk be, amit szeretnénk, hanem amik vagyunk, aminek a legnagyobb részét az alaphiedelmeink teszik ki.

Az alaphiedelmeink és hiedelmeink a végtelen potenciálunk, vagy legnagyobb limitációnk. Minden amit gondolunk valamiről vagy valakiről vagy bármiről ide tartozik. 

 1. Ki/Mi vagyok Én?
 2. Mi a szerepem a világban?
 3. Mi a világ? Biztonságos vagy nem? Milyen a világ?
 4. Milyen a környezet?
 5. Milyen az emberek?
 6. Hogyan működik a világ és hogyan működnek az emberek?
 7. Érdemes vagyok? Szerethető vagyok? Értékes vagyok? Képes vagyok?
 8. Mik a képességeim? Könnyen tanulok vagy sem? Jó vagyok sportokból vagy sem? Könnyen tanulok nyelveket vagy sem?  etc…
 9. Mik a tulajdonságaim? Lusta vagyok vagy sem? Szorgalmas? Kitartó? Szerencsés? etc…
 10. Milyen a viszonyom a pénzhez és matériához?

és ha ez nem lenne elég… az alap-hiedelmekhez hozzatratoznak a fogalom meghatározások is. Tehát:

 1. Mit jelent az hogy lusta? Mit jelent a kitartás? Mi az erő? Mi a gyengeség?
 2. Mit jelent a szépség? Mit tartok szépnek?
 3. Mit jelent a család, munka, barátság, pénz?

A sort lehetne folytatni. Szóval minden itt van, és ezért szoktam minden ügyfelemnek mondani, hogy:

Ahány ember, annyi valóság. De ez a valóság egyben szubjektív és relatív is. Ami pedig a legfontosabb, csupán illúzió, álom. Azonban annak eléggé valóságosnak tűnő.

És hogy honnan erednek a hiedelmeink? Tapasztalatból, tehát emlékekből. Mert minden amit hiszünk, hogy lehetséges vagy sem, vagy amiről kialakítottuk önmagunkra, másokra vagy a környezetünkre vonatkozóan a hiedelmünket, azt már az életünk egy bizonyos pontján VALÓSÁGNAK ELHITTÜK. Ha nem ebben, akkor valamelyik előző életünkben.

Így tehát minden úgy alakul az életünkben, ahogy azt hisszük, hogy van, működik, lehetségesnek tartjuk. Önmagunkra vonatkozóan pedig, amire érdemesnek, képesnek tartjuk magunkat.
Természetesen hiszem azt, hogy a dualitás itt is szerepet játszik, így vannak dolgok amelyek elkerülhetetlenül bekövetkeznek (predesztináció, eleve elrendelés, karma) és a szabad akarat általi valóságformálódás, amelyek hiszem, hogy szorosan együttműködnek a hiedelmeinkkel.

Az alaphiedelmeink formálják a gondolatainkat, az alapján, amit elhittünk, hogy milyen a valóság. Ezek kialakult neuro-pathway-ek. Általában olyan gondolatok és véleményformálások, amelyeket addig ismételgettünk önmagunkban, amíg el nem hittük valóságnak.

A valóságunk alakításában, főleg önmagunkkal, az emberekkel és a világ működésével kapcsolatosan a legnagyobb hatást az elsődleges és másodlagos környezetünk alakította ki. (0-7 év család [önhipnózis útján-gyerek lát, gyerek tanul], 7-21 év másodlagos szocializálódási környezet).

Itt alakul ki a Set up, ami alapján aztán a továbbiakban a valóságunkat öntudatlanul teremtjük.

A keletkezett gondolataink bizonyos érzéseket keltenek bennünk.
Pl. Kezdd el magadat szidni, mondj 4-5 csúnya dolgot magadról és most pedig figyeld meg hogyan érzed magadat?
Ezután: Kezdj el pozitív dolgokat mondani magadról. Mit szeretsz magadban? Milyen dolgokat látsz magadban értékesnek? Most hogyan érzed magad?

Nos ezek az érzések energetikai szinten bizonyos frekvenciát és vibrációt képviselnek. Az energetikai tested pedig annak megfelelően, hogy milyen frekvencián és vibráción rezeg, annak megfelelő frekvencián és vibráción rezgő energiát fog bevonzani az életünkbe, és itt érkezünk meg a fizikai manifesztációhoz.

Pl. Hamarosan van egy fontos prezentációd a főnökeid előtt. Ha mindennap idegeskedsz, azt ismételgeted magadban, hogy nem vagy rá képes, el fogod baltázni, el fogsz késni, mindig tönkre megy a technika, amikor te adsz elő… etc, és még ennek tetejébe így is kelsz fel aznap, hogy úgyis elrontod és egy hatalmas nagy csődtömeg vagy, miért is kapnál fizetés emelést… guess what for történni?

Így fogsz megjelenni a nagy napodon és eseményeden, és az akcióba lépésed és ennek folytán a valóságod manifesztációja önbeteljesítő jóslattá fog válni. Amely pedig végül méginkább erősíti az alaphiedelmed szerinti valóságod és hited önmagadban és a világgal kapcsolatosan.

Hogyan néz ki a tudatos teremtés folyamata?

Ahogy minden szubjektív a világon, a manifesztáció lépéseinek folyamatai és azok. Fel lehet bontani akár több lépésre is, több mindent belevonva, Én azonban szeretem a Hold fázisaihoz hasonló lépésekre lebontani a tudatos manifesztáció folyamatait.

 1. lépés: Mit szeretnénk? (Új Hold)
 2. lépés: Megtestesítés (Növekvő Hold)
 3. lépés: Elengedés (Telihold)
 4. lépés: Inspirált akcióbalépés és befogadás (Csökkenő Hold)

 

Lássuk részletesebben:

1.Mit szeretnénk?
Ez a manifesztáció első lépése. Tudni, hogy mit szeretnénk egészen pontosan az életünkbe vonzani. Milyen személyiséget, milyen Ént, milyen élethelyzetet.
Fontos, hogy a lehető legpontosabban és részletesebben tudd, hogy mit is szeretnél egészen pontosan a valóságodban érzékelni.
Ehhez használhatsz több fajta eszközt, ami a segítségedre lehet.
Vizualizációs tábla: Ebben az esetben fel tudod tűzni képek formájában, hogy mi az amit szeretnél az életedbe vonzani. Ezt helyezd az oltárodra, vagy az ágyad elé, vagy egy olyan helyen, amit az elsők között meglátsz amikor felkelsz
Manifesztációs és hála napló: (A hála az egyik legmagasabb frekvencia. A hálás szív mégtöbbet vonz be abból amiért hálás.) A manifesztációs napló esetében írhatsz hosszab szövegeket, vagy ismételhetsz rövidebb affirmációkat is. (Pl. Erős és határozott vagyok. Kiegyensúlyozon a Feminin és Maszkulin energiáim, Gyógyulok és fejlődöm. Minden nappal egyre közelebb vagyok a célomhoz) Írhatsz konkrét célkitűzéseket (pl. 1 éven belül elhagyom a munkahelyem és saját vállalkozást indítok, veszek egy házat, felvesznek egyetemre, etc…) Ami még nagyon fontos, hogy közben ne telefonozz, ne ugráljon az elméd. Fókuszálj. Ha nem tudsz, tedd el egy kicsit, meditálj és földelj. Önmagában az írás nem manifesztál, azonban az irányított figyelmed és tudatosságod, fókuszod igen (elme).
Hangrögzítés: Ebben az esetben jelen időbe fogalmazva diktáld fel akár az affirmációkat vagy célkitűzéseket. Fontos, hogy olyasmit fogalmazz meg amit el is hiszel (vagy ha nem hiszed el még, fontos lépés lesz a 3.) és fontos, hogy JELEN IDŐBEN fogalmazd meg. Az egyetlen idő ami létezik az itt és most van van. A jövő is most játszódik és a múlt is most játszódik. Egyetlen pillanat létezik és az a jelen. Ha jövő időben fogalmazod meg a vágyaid, örökké csak a jövőben fognak maradni.

2. Megtestesítés
A második lépés az érzésekhez kapcsolódik. Ez két részből tevődik össze de szorosan együttműködik egymással. Az első, hogy átérzed, mintha az, amit szeretnél létrehozni, már itt és most létre is jött volna. Éld át, játszd le a fejedben, mintha itt és most már meglenne az a dolog vagy helyzet vagy tulajdonság amire vágysz. Milyen ember vagy? Milyen az életed így? Milyennek lát a környezeted? Milyen érzéseket kelt benned, hogy megszerezted/teremtetted a dolgot? Hogyan érzed magad így a mindennapokban? Amit el tudsz képzelni és átélni, azt meg is tudod teremteni!
A második része ennek a lépésnek az “Act as if”. Az előző blokkban említettem egy munkahelyi prezentációs példát. NA ez az a rész. Miután vizualizáltad, hogy milyen ember vagy, így hogy birtoklod ezt a helyzetetet, dolgot; milyen egy napod így; milyen élethelyzetben vagy így; hogyan érzed és éled magad így, következik az “Act as if”. Tehát úgy cselekszel mintha. Mintha már meglenne, mintha már birtokolnád. Hiszen mit mondtam az egyes ponton? Minden most történik. Nincs holnap, nincs tegnap, most van. Tehát minden egyes pillanatban, amikor megtestesíted a jövőbeni éned, hozzáállásod, személyiséged, annál gyorsabban érkezik el a jövő, ami a most. 🙂
Technika:
Vizualizáció/Meditáció: Itt a folyamat előtt előveheted a manifesztációs naplót. Írj le mindent amit szeretnél bemanifesztálni. Ezután menj befelé, meditatív állapotba. Ürítsd ki az elméd és energiatered. Földeld le magad. Ha megvagy, kezdd a “minds eye”-oddal látni, vizualizálni az élethelyzeted. Szeretnél pl. elmenni nyaralni? Lásd magad a kedvenc tengerpartodon vagy erdődben vagy helyszíneden ahova szeretnél elutazni nyaralni. Lásd, hogy mit csinálsz ott? Túrázol? Kirándulsz? Pihensz? Alszol? Olvasol? Bulizol? Fürdesz? Hol vagy? Kivel vagy? Mit csinálsz? Mivel utazol? Mikor utazol? A lehető legrészletesebben képzeld el és közben érezd, hogy milyen érzés, hogy ez létrejön az életedbe. Mintha megtörténne. MErt meg is történik.
Ezt bármikor végezheted,amikor jól esik, de ne is vidd túlzásba. Ha túl sokat csinálod csekkolj be magadnál mert, az pl. eredhet félelemből, hogy nem hiszed el, hogy megtörténhet. Mindem vizualizációnál csekkold közben az érzéseid és gondolataid. Légy magaddal kegyetlenül őszinte mert…

3. A harmadik lépés az elengedés
Amely szintén két részből tevődik össze. Az egyik a Hiedelmek elengedése, a másik a hogyan és mikor fog történni elengedése. Lássuk is.
Hiedelmek: Amint arról már fentebb részletesen beszéltünk, a hiedelmek azok, amik a limitációink vagy éppen potenciálunk. Ezekben két nagyon fontos aspektus van: A méltó-ság és érdem-esség. Ezek az un CORE alap hiedelmek. Ez az alapja minden manifesztációnak. Ha nem hisszük el, hogy megérdemeljük és méltóak vagyunk arra, amit szeretnénk elérni, akkor nem számít mennyit manifesztálunk, SOHA nem fogjuk bemanifesztálni (amíg így gondoljuk). Szerethető, méltó és érdemes vagy. Bármire amit szeretnél, bármire amire vágysz. Pusztán azért mert vagy. Pusztán azért mert megszülettél. Pusztán azért mert ember vagy. Születési jogod a méltó-ság és érdem-esség. Nem kell többnek, jobbnak, erősebbnek, szebbnek, okosabbnak, gazdagabbnak, befolyásosabbnak vagy bármibbnek lenned ahhoz, hogy megérdemeld azt, amit szeretnél elérni. Ha nem gondolod magadat méltónak, érdemesnek vagy szerethetőnek, akkor az kivétel nélkül szinte mindig gyermekkori sebekre, traumákra utal, általában az elsődleges szocializálódási környezetből (család).
A hiedelmekhez tartoznak továbbá, hogy az amit szeretnél szerinted lehetséges-e. Pl ha pénzt akarsz manifesztálni és azt gondolod, hogy csak kemény munkával lehet, akkor azzal limitálod a pénz bevonzásod szűrőjét és annak megfelelően csak így fogsz tudni pl pénzt manifesztálni.
Ha azt hiszed, hogy a mai világban nem egyszerű ismerkedni vagy megtalálni az igazit, akkor annak megfelelő lesz a valóságod manifesztálása. Ha azt hiszed, hogy Te már találkoztál az igazival, de valamiért nem jött össze és már soha nem lehet senkivel ilyen, akkor annak megfelelő valóságérzékelést fogsz bemanifesztálni.
Ha új barátságokat vagy lehetőségeket szeretnél bevonzani, de nem bízol az emberekben és azt hiszed, hogy átvernek, hátbaszúrnak, becsapnak és megcsalnak, akkor annak megfelelő valóságérzékelést fogsz bevonzani. Látod, a sor végtelen.
Ezért az elengedésben fontos lépés a hiedelmek feltérképezése és azok módosítása. Ami történhet affirmációkkal, frekvencia zenékkel, meditációval. Ezek alvás előtt és ébredés után közvetlenül a leghatásosabbak.
A második része az elengedésnek a konkrét ELENGEDÉS
Szó szerint. Engedd el, hogy szerinted, mikor és hol és hogyan fog megtörténni. Engedd el, hogy rugózol rajta. Amikor online rendelsz, nem csekkolsz be a gyártónál/forgalmazónál/szállítónál naponta, hogy mikor érkezik a csomagod, mert bízol benne és tudod, hogy a megrendelésed hamarosan megérkezik. Amikor beteszed a sütit a sütőbe aminek 1,5 óra a sütési ideje, nem nyitod ki és szurkálod meg 3 percenként, hogy készen van e már, ahogy betetted.
Ugyanígy működik az Univerzum (Maszkulin) és a Divine (Feminin) is. Ha folyamatosan becsekkolsz, hogy mikor már? Hogyan már? Miként már? akkor azzal egyszerűen lassítod a folyamatot.
Engedd el, és tudd, hogy amit szeretnél az megérkezik.
A te dolgod az, hogy tudd mit szeretnél. A hogyan mikor és miként az Univerzum és a Divine feladata.

4. Inspirált akcióba lépés és befogadás
A  legjobb része a folyamatnak. Pl. Ha van egy célkitűzésed önmagaddal vagy a munkáddal, kapcsolataiddal kapcsolatosan, az inspirált akcióba lépés azt jelenti, hogy akkor cselekszel, amikor az intuíciód cselekvésre hív fel, nem pedig ész nélkül.
Ez a fázis az, amikor LÉTEZEL. Amikor LÉTEZÉS és CSELEKVÉS tökéletes harmóniájában vagy, miközben felkészíted a tested, lelked és szellemed arra, hogy befogadd azt amit szeretnél az életedbe vonzani.
Ebben a fázisban kifejezetten sokat segít a hála, az izgalom/izgatottság állapota.
Ahogy az előző részben említettem a rendelést, akár ezt is vizualizálhatod, képzelheted reggelente és lefekvés előtt. Mindennap úgy kelsz fel, mintha izgatottan várnád, hogy a postás meghozza a rendelésed és a csomagodat (Az Uni/Divine a postás, a csomag a vágyaid).

Fontos, hogy az energiaszinted, vibrációd és frekvenciád magasan tartsd. Ez nem jelenti azt, hogy toxikusan pozitív vagy és hazudsz magadnak, hogy minden rendben van, amkor az adott esetben obviously nem vagy rendben. Azzal nem csak, hogy nem segítesz de kifejezetten ártasz is magadnak. Ha éppen szarul vagy, szarul vagy. A lényeg, hogy optimista légy, ha éppen a poklon keresztül is sétálsz. Tehát pl. bármi is történik veled, amikor éppen nem vagy jól, tudod, hogy ez egy átmeneti állapot, felkészítő szakasz, tanuló szakasz. Ez nem jelenti azt, hogy a dolgok nem fognak jobbra fordulni, a vágyaid nem fognak megérkezni, a helyzeted soha nem fog javulni. Egyszerűen tudod, hogy bármi is történik, lesz ez még sokkal jobb.

 

Ezzel a spiritualitás, mágia és manifesztációs posztom végéhez is értünk. Hosszú lett és tartalmas. 🙂 Kérlek írd meg nekem kommentben, hogy tetszett, könnyen érthető volt-e, vagy hosszú és fárasztó volt-e? Összességében hogyan tetszett a bejegyzés? Szívesen fogadok bármilyen építő jellegű kritikát, amely segíthet a jövőben mégjobb írásokat és tartalmakat gyártani.